ღია ცის ქვეშ under the open sky


“აისრულე სურვილები”
სესხის სარეკლამო სლოგანი

ეს ამბავი არის უსახლკარობაზე. 
ეს ამბავი არის გამოსახლებაზე და დაკარგულ, ბანკში ჩადებულ, დაგირავებულ, გაყიდულ, საზღვარს იქით დარჩენილ სახლებზე. 
90-იანი წლებიდან დღემდე ათასობით ადამიანმა დაკარგა სახლი საქართველოში. 

დეველოპერი: ალექს ჩიქოვანი
თარგმანი: დავით გაბუნია
მადლობა Vinda Folio-ს. 


ინსტრუქცია:
მათთვის, ვისაც არ უთამაშია ვიდეო თამაში:
დააწკაპუნეთ თამაშის ეკრანზე.
სასიარულოდ გამოიყენეთ:w – წინ, s – უკან, a – მარცხნივ, d – მარჯვნივ ან ისრები. მაუსით ასწორებთ ხედვის მიმართულებას.

ითამაშეთ აქვე ან fullscreen-ისთვის მიყევით ლინკს:
https://simmer.io/@sadarismelia/underthesky


“Fulfill your dreams”
A loan advertising slogan

This is a story of homelessness. 
A story of eviction; of lost, mortgaged, sold houses; the houses left beyond the border. 
Thousands of people have lost their homes since the 90s in Georgia. 

Developer: Alexander Chikovani
Translation: David Gabunia

Many thanks to Vinda Folio

Instructions: Use WASD buttons on keyboard to move. W forward, A back, A right, D left;  Or use arrows.Use mouse to look around.